304 dager av Simon Stranger (2021)

"En vårdag i 2015 står Afghanistan-veteranen Nicholas i skogen bak huset, klar til å ta sitt eget liv, da han innser at han er nødt til å varsle moren først. De to inngår en pakt, og han lover å holde seg i live til jul, 304 dager unna."

Dette er en fortelling om hvordan et utenlandsopphold i en krig kan påvirke et sinn. Det er en fortelling om posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og hvor vanskelig og ødeleggende dette er, og kampen for å prøve å la livet gå videre til tross for dette.

Det er også en fortelling om Arman, som er 3 år gammel da Sovjet invaderer Afghanistan, og senere slutter seg til Taliban. Og det er en fortelling om det å være i krig, hvordan hverdagen er som soldat.

Boka er basert på samtaler med en norsk Afghanistanveteran som deler fornavn med hovedpersonen. Arman er bygget på bl.a. samtaler med eksil-Afghanere i Norge.

Boka er et viktig bidrag til å kaste lys over psykisk helse og spesielt forhold som krigsveteraner og deres pårørende går gjennom.