Forsoningen av Fred Uhlman (1971)

Oversatt til norsk av Aase Gjerdrum.

Tyskland, en grå februardag i 1932 kommer en ny gutt inn i klassen til Hans. Han blir fascinert av denne aristokratiske grevesønnen Konradin von Hohenfels. Snart oppstår det et dypt vennskap mellom jødiske Hans Schwarz og Konradin.

I bakgrunnen murrer den mørke, politiske utviklingen i landet, noe som etterhvert påvirker vennskapet mellom 16-åringene Hans og Konradin.

Mollstemt om hvordan dype vennskap påvirkes av omgivelsene, og en innsikt og lærdom i hvordan nazismens tankegods kilte seg inn i alle forhold og strukturer.

Bokas siste setning runder av historien på en svært god måte, og er en av de bokavslutningene som får en til å trekke pusten.

Forsoningen ble nærmest oversett da den kom i 1971, men har senere blitt omtalt som "et lite mesterverk".