IMG_20211004_171012_523

Simone de Beauvoir - Misforståelse i Moskva (1966-1967)

Misforståelse i Moskva ble først utgitt på fransk i bokform i 2013, og av det jeg kan finne, ikke utgitt i bokform på engelsk.

Paris-boerne Nicole og Andrés, et ektepar i 60-årene, besøker Andrés' datter Masja i Moskva i 1966. Vi følger dagene deres der og sammen med Masja.

Vi får innblikk i livet i Sovjetunionen, også hvordan landet forholder seg til utlendinger. Beauvoir hentet inspirasjon til boken fra turene hun og Sartre selv gjorde til Sovjetunionen på 60-tallet.

Boka spiller mye rundt tankene om det å eldes, som både Nicole og Andrés dveler mye ved. Kommunikasjon og mangel på dette, er også en kjerne i boka. Vi følger en klassisk mangel på kommunikasjon i forholdet, som leder til denne Misforståelse i Moskva.

Boka er kjapp, enkel og god å lese, vi får et øyeblikksbilde inn i par- og familiedynamikk.